sobota, 7 lipca 2012

Andrzej Gwóźdź złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Okręgowy w Katowicach orzeczeniem z dnia 05 lipca 2012 r. sygn. akt V K 235/10 przyjął, iż Andrzej Gwoźdź złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do pracy, służby i współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Postępowanie „autolustracyjne” prowadzone przez Sąd na wniosek Andrzeja Gwoździa. Orzeczenie nie jest prawomocne. Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach prokurator Andrzej Majcher