sobota, 16 lutego 2013

Papier pamięta...

To a propos listu prof. Arabskiego do redakcji "Gazety Uniwersyteckiej UŚ":

czwartek, 6 grudnia 2012

Andrzej Gwóźdź, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy orzeczenie stwierdzające, iż Andrzej Gwóźdź, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Prawomocnym orzeczeniem z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt II AKa 406/12 Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 05 lipca 2012 r. (sygn. akt V K 235/10) stwierdzające, iż Andrzej Gwóźdź złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie pracował, nie służył i nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa. Postępowanie wobec Andrzeja Gwoździa prowadzone było na jego wniosek („autolustracja”).

wtorek, 11 września 2012

Arabski to Tajny Współpracownik ps. "Arski"

IPN na swojej stronie opublikował komunikat: Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach utrzymujące w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach w którym uznano, że Janusz Arabski był tajnym współpracownikiem SB
W dniu 6 września 2012 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach orzeczeniem o sygnaturze II AKa 335/12 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 maja 2012 r. o sygnaturze V K 95/09 w sprawie Janusza Arabskiego.

W utrzymanym w mocy orzeczeniu uznano, że Janusz Arabski, były dyrektor Instytutu Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Janusz Arabski w złożonym w dniu 12.03.2008 r. oświadczeniu lustracyjnym przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL w latach 1969–1983, natomiast w późniejszym czasie wystąpił do sądu o ustalenie, że jego kontakty z funkcjonariuszami nie miały charakteru tajnej współpracy, gdyż nie wyczerpywały ustawowych znamion takiej współpracy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że okoliczności zwerbowania i wieloletniej współpracy Janusza Arabskiego ze Służbą Bezpieczeństwa, a w szczególności zachowana bogata dokumentacja tej współpracy i zeznania świadków jednoznacznie wskazują, iż w pełni zostały wyczerpane wszystkie z przesłanek wymaganych do uznania jego kontaktów z SB za świadomą i tajną współpracę w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Arski”.

Orzeczenie jest zgodne ze stanowiskiem OBL w Katowicach.

Katowice, dnia 7 września 2012 r.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego

prokurator Andrzej Majcher


I tak epopeja lustracyjna prof. Arabskiego, Kawalera Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski (od 2004 r.) dobiegła końca. Warto było?

sobota, 7 lipca 2012

Andrzej Gwóźdź złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Sąd Okręgowy w Katowicach orzeczeniem z dnia 05 lipca 2012 r. sygn. akt V K 235/10 przyjął, iż Andrzej Gwoźdź złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym nie przyznał się do pracy, służby i współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Postępowanie „autolustracyjne” prowadzone przez Sąd na wniosek Andrzeja Gwoździa. Orzeczenie nie jest prawomocne. Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach prokurator Andrzej Majcher